Bil vs. buss – hva lønner seg, egentlig?

Rentehopp. Prisgalopp på matvarer, på drivstoff. Inflasjonsvekst. Historisk høye strømpriser.

Prisene på det meste rundt oss har vokst til uante høyder det siste året. Dette gjør at mange nå vurderer hva det kan knipes inn på, slik at privatøkonomien i det hele tatt går i hop.

I AKT ser vi nå at passasjertallene øker. Kanskje vi ser dette fordi flere nå endrer måten å reise på?

Vi har bedt Transportøkonomisk institutt (TØI) om å se på kostnadsforskjellene. Resultatene synes vi er interessante og ganske oppsiktsvekkende – men likevel kanskje ikke så overraskende?

Noen ganger er bilen suveren

Noen kommer seg ikke frem uten å bruke bil. Andre må ha bil ofte, men kunne kanskje ha klart seg med én bil. Det er ikke alltid det passer å reise kollektivt. Men - mye oftere enn du tror, er vår påstand.

Buss lønner seg i de aller fleste tilfeller

Tallenes tale snakker for seg selv: du vinner på å ta bussen. Ikke bare for lommeboken, det er jo et miljøaspekt i å reise sammen med andre også. Som en av våre passasjerer nedenfor nevner; bussen er som et Kinder-egg: En kan jobbe om bord på bussen, en sparer penger – og en sparer miljøet!

Lokal pendlerreise: Innenfor Kristiansand – 15km per dag

600 kr
379 kr
440 kr
112 kr
388 kr
422 kr
Bensinbil
600 kr
403 kr
293 kr
88 kr
114 kr
106 kr
Elektrisk bil
655 kr
Buss
Privatøkonomiske kostnader per måned ved lokal pendlerreise 15 km per dag. 2022-priser. Kroner langs y-aksen.
Parkeringskostnader
Kapitalkostnader
Reperasjon/service
Olje/dekk
Drivstoff
Bompenger
Kollektiv transport

Regional pendlerreise: Mandal til Kristiansand, Fv439 – 86 km per dag

600 kr
2174 kr
2521 kr
644 kr
2225 kr
422 kr
Bensinbil
600 kr
2308 kr
1681 kr
504 kr
651 kr
106 kr
Elektrisk bil
1035 kr
Buss
Privatøkonomiske kostnader per måned ved regional pendlerreise Mandal-Kristiansand ved bruk av E39. 2022-priser. Kroner langs y-aksen.
Parkeringskostnader
Kapitalkostnader
Reperasjon/service
Olje/dekk
Drivstoff
Bompenger
Kollektiv transport

Regional pendlerreise: Arendal til Kristiansand – 134 km per dag

600 kr
3387 kr
3928 kr
1004 kr
3467 kr
422 kr
Bensinbil
600 kr
3597 kr
2619 kr
786 kr
1014 kr
106 kr
Elektrisk bil
1460 kr
Buss
Privatøkonomiske kostnader per måned ved regional pendlerreise Arendal-Kristiansand. 2022-priser. Kroner langs y-aksen.
Parkeringskostnader
Kapitalkostnader
Reperasjon/service
Olje/dekk
Drivstoff
Bompenger
Kollektiv transport